Enebakk kirke - tak og tårn

Restaurering

Restaurering av Enebakk Kirke 2009/2010 -tak og tårn

Oppdraget bestod i utbedring av tak og tårn på Enebakk Kirke, en middelalder kirke trolig datert tilbake til 11oo tallet og unik i sitt slag. Tårnet er bygget ca 1500. Dette gjøres i nært samarbeide med Riksantikvaren og Enebakk Kirkelige fellesråd som byggherre.

For utbedring av tårn er det bestemt at dette må heises ned for best mulig resultat. TO Bull har fått i oppdrag å heise ned tårnet, det ble tatt ned 17.02.10 og heist opp igjen 11.03.10.